Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Glasvezel, reactie van de wethouder

PrevNext
Pagina 1 van 2

Op dit moment is GVB bezig met een inventarisatie voor een opvolgende fase van aanleg van glasvezel waarbinnen de kleine kernen op Voorne zoals Oostvoorne en Tinte vallen. Het overleg over de uitwerking van de aanleg in deze fase vindt in afstemming plaats met Brielle en Hellevoetsluis.

Op 23 juni reageert de wethouder op de schriftelijke vragen over glasvezel.

KPN is niet het enige bedrijf dat glasvezel aanlegt. In het buitengebied legt KPN niet aan omdat zij dit te duur vindt en heeft het bedrijf Glasvezel Buitenaf op basis van de medewerking van gemeenten en het percentage van bewoners dat wil aansluiten besloten glasvezel aan te leggen. KPN heeft in de kern Rockanje glasvezel aangelegd in 2019. De verdere uitrol van glasvezel in de kernen Oostvoorne en Tinte was voor KPN op dit moment nog niet aan de orde.

Door de gemeente wordt in overleg meegewerkt aan het plaatsen van de benodigde verdeelstations in de openbare ruimte. In Rockanje is dit ook gebeurd.

Graag willen bedrijven zo ondiep mogelijk hun kabel aanleggen om kosten te besparen. Binnen de bebouwde kom is voor kabels en leidingen de ligging ten opzichte van elkaar en een vaste hoogte voor aanleg bepaald. Hiermee wordt voorkomen dat de verschillende beheerders belemmerd worden in het beheer van hun infrastructuur (kabel of leiding) doordat zij boven op elkaar liggen.

Op dit moment worden de kosten voor de aanleg van netwerken binnen de bebouwde kom verrekend op basis van de in 2018 voor 2019 vastgesteld verleggingsvoorwaarden ondergrondse infrastructuur (AVOI). De leges zijn in principe kostendekkend en zijn gebaseerd op een gemiddelde van het kostenniveau van de aanvraag van vergunningen en voor de begeleiding van de aanleg van werkzaamheden. Mede in relatie tot de energietransitie is nu een staffel voor de leges vastgesteld, waarbij het voor de aanleg of vervanging van grootschalige werkzaamheden in netwerken goedkoper wordt en de leges kostendekkend blijven voor de gemeente.

De aanleg wordt zoals aangegeven niet alleen door KPN uitgevoerd. Het is mede vanwege de Europese regels en de wet markt en overheid niet mogelijk om alleen met KPN te spreken als het over de aanleg van (glasvezel-)netwerken gaat.

De aanleg van glasvezel in de kern van Rockanje is door KPN in 2019 gestart en alle bewoners hebben een schrijven gehad waarin zij de mogelijkheid hebben gekregen zich te laten aansluiten op dit netwerk. De aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied op Voorne-Putten gebeurt door Glasvezel buitenaf (GVB). Zij zijn in april 2020 gestart aan de zijde van Nissewaard en ronden dit deel van het project af in het voorjaar van 2021. Op dit moment is GVB bezig met een inventarisatie voor een opvolgende fase van aanleg van glasvezel waarbinnen de kleine kernen op Voorne zoals Oostvoorne en Tinte vallen. Het overleg over de uitwerking van de aanleg in deze fase vindt in afstemming plaats met Brielle en Hellevoetsluis.


PrevNext

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/