Daan van Orselen
Menu

Vragen over het Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.
De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, sprekend over agendapunt 5 begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 inclusief de zeer summiere bestuur rapportage 2020, ...
De bestuur rapportage 2020, de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de gemeente als ook van het GWB als volgt aan te passen...
Naar aanleiding van de voorgestelde begroting van het college, grijpt de gemeenteraad in en dient een amendement in met significante wijzigingen.
 Met dit inzicht kunnen wij in Westvoorne nu gericht en snel actie ondernemen. Niet uitstellen. 'Stel je eens voor dat wij vandaag deze acties kunnen bezegelen?' Lokaal perspectief. Algemene beschouwingen Partij WestvoorneNovember 2020Wat moeten we leren van de Corona crisis?Soms gebeurt er iets wat zorgt voor een enorme uitdaging voor me...
Voortgangsbericht: Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? Lancering fusiewebsite, herindelingsontwerp in de maak en Due-diligence onderzoek afgerond.
Wethouder van sport, Jorriena de Jongh-De Champs opende op 31 oktober een van de meest duurzame waterhockeyvelden van Nederland bij hockeyvereniging Forcial in Rockanje.
Schriftelijke vragen aan de wethouder ten aanzien van de voorgestelde begroting van het College.
Natuurfonds Westvoorne is een samenwerking tussen: Gemeente Westvoorne, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Vattenfall en Eneco.
Gemeente Westvoorne heeft voor 2021 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een dekkingsplan op te stellen.
Gemeente Westvoorne start met een breed duurzaamheidsprogramma voor inwoners van Westvoorne onder de titel: Energie besparen, dat levert wat op! Inwoners krijgen middels een kortingscode een budget van 90 euro waarmee ze advies kunnen krijgen om hun woning te verduurzamen of kleine maatregelen kunnen aanschaffen waarmee de woning energiezuiniger wordt.
Uitgangspunt voor het inzetten van de incidentele verkoopopbrengst is dat het bijdraagt aan het oplossen van de forse begrotingstekorten zoals deze ook in de voorliggende begroting zichtbaar zijn geworden.
Gezien de fors nadelige ontwikkelingen die deze begroting kent zijn ook minder populaire dekkingsmaatregelen zoals de verhoging van de OZB toegepast.
Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, digitaal gehouden op woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur
De colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) stellen aan hun gemeenteraden voor om de jeugdhulp in de drie gemeenten gezamenlijk te organiseren. Zij kiezen voor intensieve samenwerking met de lokale partners die te maken hebben met het kind en het gezin om de jeugdhulp dichter bij het kind te organiseren.
Presentatie over windpark Maasvlakte2, 400 Gwh aan groene stroom voor 138.000 huishoudens voor meer dan 25 jaar.

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.