Daan van Orselen
Menu

De raad grijpt in: Amendement op de begroting

Naar aanleiding van de voorgestelde begroting van het college, grijpt de gemeenteraad in en dient een amendement in met significante wijzigingen.
Het concept Arhi Protocol ter bespreking op maandag 23 november.
Met belangstelling vanuit het AD, een interview en dan sta je in de krant. Met (archief-) foto en wel.
Onderstaand een rapportage van mogelijkheden om de Zeewinde van extra lesruimte te voorzien.
Inleidende brief en rapportage van het College
gehouden op dinsdag 6 oktober 2020 om 19.30 uur.
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is aangenomen met 10 stemmen voor (Partij Westvoorne, IBW, GBW, CDA) en 5 stemmen tegen de motie (D66, PvdA,VVD)
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is unaniem aangenomen
Deze motie is unaniem aangenomen
Motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Partij Westvoorne en Dhr Sommeling IBW). Motivatie om tegen deze motie te stemmen is dat een degelijk verbod vanuit de landelijke overheid dient te komen.

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.