Daan van Orselen
Menu

Realisatie natuurspeeltuin Oostvoorne ism ZuidHollandslandschap (ZHL)

Voorstel tot realisatie natuurspeeltuin in het Mildenburgbos naar aanleiding van de motie Jeugdvoorzieningen van Partij Westvoorne en de lokale partijen.
In de raadsvergadering van 20 januari stelt de wethouder en de partijen CDA, D66, GBW, PvdA en VVD vast dat het noodzakelijk is om in de overeenkomst met projectontwikkelaars en grondeigenaren op te nemen dat bouwen tot 4 woonlagen mogelijk is.
Partij Westvoorne vraagt om aanpassing van de maximale bouwhoogte op landgoed Drenkeling. De gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid bepaalt niet in te stemmen met dit verzoek.
Naar aanleiding van de voorgenomen intentie overeenkomst, behandeld in de gemeenteraad op woensdag 20 januari, verzoekt Partij Westvoorne om aanpassing van de overeenkomst. Het voorstel is afgewezen door een groot deel van de raad.
Verslag van de digitale vergadering van de commissie Inwonerszaken & Middelen, gehouden op donderdag 7 januari 2021 om 20.00 uur.
Verslag van de digitale openbare vergadering van de commissie Grondgebied en Milieu, gehouden op woensdag 6 januari 2021 om 20.00 uur.
Presentatie Drenkeling raadscommissie Grondgebied en Milieu 6 januari 2021
De basisschool De Zeewinde is vorig jaar november 2019 opgeleverd. Voor de zomervakantie van 2020 heeft het schoolbestuur te kennen gegeven dat zij te weinig lokalen hebben voor het aantal (te verwachte) leerlingen.
Op 16 december hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp vastgesteld. Het vastgestelde herindelingsontwerp is de eerste stap in het wettelijk proces en een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de te vormen gemeente op Voorne per 2023.
Persbericht van Brielle en Westvoorne
De raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maken bekend dat zij op 16 december 2020 het herindelingsontwerp gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben vastgesteld.
Voorstel om de voorzieningen bij het badstrand Rockanje aan te pakken
Waar in de commissie van 1 december een aantal politieke partijen zichzelf met 100-duizenden euro's rijk rekenen met allerlei subsidies, blijkt dit in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. Gelukkig heeft dit opportunisme het gezonde verstand niet verdreven.
De advertentie zoals die deze week in de lokale kranten verschijnt.
Verslag van de online openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken & Middelen, gehouden op dinsdag 1 december 2020.
Verslag van de online gecombineerde commissievergadering van de commissie GG/Milieu, gehouden op maandag 30 november 2020 om 20.00 uur.
Deze motie van de PvdA is unaniem aangenomen

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.