Daan van Orselen
Menu

Pre mantelzorg, zorgen voor familie lijkt verder weg dan ooit

In de commissie is gediscussieerd over de mogelijkheden van pre-mantelzorg binnen Westvoorne. In de discussienota is beargumenteerd dat pre-mantelzorg een lastig onderwerp is voor het college en eigenlijk onwenselijk om te faciliteren door de gemeente.
In de commissievergadering van maandag 12 april is gesproken over het initiatief van de Aldi om zich in Oostvoorne te kunnen vestigen. De Aldi heeft samen met de gemeente een winkel aan de Ruy met een beperkt aantal bovenliggende woningen uitgewerkt. Dit initiatief is door het college vervolgens weer afgewezen.
De vier eilandgemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard, Brielle en 26 partners op Voorne-Putten hebben het Preventieakkoord Gezonde Voeding ondertekend. Het akkoord is een uitwerking van het landelijke preventieakkoord en is erop gericht de bewustwording rondom gezonde voeding en een gezonde leefstijl te vergroten.
De gemeente heeft informatie over de dienstverlening opgehaald bij de inwoners. Hiervoor is het Burgerpanel ingezet.
De presentatie is in een besloten vergadering gegeven. Partij Westvoorne is het niet eens om deze gegevens "in het geheim" of buiten het oog van de inwoners te bespreken. Hierdoor hebben wij ook niet deelgenomen aan de besloten vergadering. Naderhand is besloten om de presentatie alsnog openbaar te maken.
De gemeente heeft toegezegd deel te willen nemen aan het Nationaal Park. Worden we nu als inwoners ingezet als marketinginstrument ?
Teleurstellende reactie waar de verantwoordelijkheden van de wethouder worden afgeschoven op de raad en de buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Resultaat: geen onderhoud.
Op 23 maart neemt de raad een besluit over het voorstel "heroverweging aanpak NOM ready complex 107 en 109". Het betreft de huurwoningen van het woonbedrijf aan de Gijzenhoekweg, Middellandweg, Betlehemweg en de Dirk van Leydenweg. In het voorstel van Wethouder de Graad is opgenomen een renovatie uit te voeren naar een Nul-op-de-Meter ready woning....
Wist u dat van de 34 molenstellingen er nog maar 4 over zijn op Voorne.  Op de foto de Korenmolen van Oostvoorne. Molens zijn van iconische waarde. We willen dat molens blijven werken om het ambacht en de kennis over molens in stand te houden. Molens zijn levende monumenten en vertellen het verhaal van wat ze Nederland hebben gebracht en nog s...
Toelichting uitvoering Wmo/Jeugdwet door Hellevoetsluis
- Schoolmaatschappelijk werk- Jeugdgezondheidszorg- Verslavingspreventie- Jeugd- en jongerenwerk
 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)• Uitvoeringsorganisatie• Actualiteiten
Woonbedrijf knapt krakkemikkige woningen op, verhoogt de huur met 27 euro per maand en schuift de verduurzaming (en kosten) door naar de nieuwe gemeente Voorne.
Verslag van de online openbare vergadering van de commissie Beeldvorming, gehouden op woensdag 3 februari 2021
Verslag van de digitale vergadering van de gecombineerde commissie gehouden op maandag 1 februari 2021 om 20.00 uur.
Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.
Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.