Daan van Orselen
Menu

Vraag over reservering verduurzaming gemeentelijke panden

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.
Beperk de hoogte van windmolens op het grondgebied van Westvoorne tot maximaal 120 meter as-hoogte en minimaal 2000 meter vanaf de eerste (particuliere en commerciële) bebouwing.  
 Het zoekgebied voor windmolens beperken tot de Noordzeeboulevard. Windmolens aan de noordoever van het Oostvoornse meer, of andere locaties in Westvoorne, zijn daarbij uitgesloten.
Geen Biomassa centrale in Westvoorne (en Voorne Putten).  
Bespaar eerst op energieverbruik door isolatie van woningen. Wat niet wordt verbruikt hoeft immers ook niet gecompenseerd te worden door windmolens of zonneparken.
 Betrek zonneboilers als energiebron in de Regionale Energie Strategie.
 Produceer waterstof als energiedrager in Westvoorne voor de inwoners van Westvoorne.
Maak duidelijk en concreet welke financiële impact en gevolgen de Regionale Energie Strategie heeft op burgers, ondernemers en overheden.
Beperk de Regionale Energie Strategie niet tot zon- en windenergie op land maar betrek andere energiebronnen als alternatief of vervanging met als doel windmolens en zonneparken op land te voorkomen.
De opdracht en invulling van zon- en windenergie voor Westvoorne mag niet verder gaan dan de eigen behoefte van de inwoners c.q. particulieren in de gemeente Westvoorne. Hierbij dienen alle opbrengsten uit duurzame energiebronnen meegeteld te worden.
  Stimuleer en faciliteer als gemeente de kleinverbruikers (woningeigenaren, scholen, MKB, etc) om te investeren in zonne-energie.
Zorg dat alle informatie beschikbaar en begrijpelijk is voor iedereen.  
De gemeenteraad dient volledig betrokken te zijn met de inbreng van raad en raadsleden als benoemd resultaat.  
Indien zon- en windenergie in een bepaalde vorm word toegepast, kan dat alleen als de meegegeven randvoorwaarden uitgevoerd worden.  
Ieder huishouden ontvangt financieel resultaat van opgewekte zon- en windenergie.  
Het is voor iedere inwoner begrijpelijk wat de impact van de energiestrategie is voor hun omgeving en is vanaf het eerste moment maximaal geïnformeerd met duidelijke en begrijpelijke informatie zodat iedere inwoner inspraak heeft in het eindresultaat van de energiestrategie.
De gemeente Westvoorne gaat voor drie locaties in Oostvoorne onderzoeken in hoeverre ze geschikt zijn als locatie voor een integraal kindcentrum (IKC). 

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.