Fontgrootte: +

Wat te doen met een extraatje van €21 miljoen

spaarvark-AdobeStock_344874668
Door de verkoop van Eneco aandelen heeft de gemeente Westvoorne in 2020 21 miljoen mogen bijschrijven op de bankrekening. Veel gemeenten zetten dit geld in om, naast de verplichte taken van de gemeente, projecten uit te voeren die ten goede komen aan de leefbaarheid, denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van toeristische en maatschappelijke projecten.

In Westvoorne kiest het college ervoor om het bedrag bijna volledig te gebruiken om de begroting sluitend te krijgen en om de reguliere taken van de gemeente te financieren. In november 2020 heeft de gemeenteraad een fonds van 10 miljoen ingesteld voor maatschappelijke projecten die niet tot de kerntaak van de gemeente behoren. Maatschappelijke projecten met betrokkenheid naar cultuur, verenigingen en (sociale) veiligheid.

In november 2020 heeft de gemeenteraad meerdere opdrachten aan het college meegegeven om de 10 miljoen van het maatschappelijk fonds uit te werken voor diverse projecten zoals de korenmolen in Oostvoorne, doorontwikkeling van de paardensport, de schaapskooi en onderdelen die de inwoners van Westvoorne hebben meegegeven in de Dorpsvisie(s).

Nu, bijna 1 jaar verder, stellen we vast dat de opdrachten die de raad in 2020 heeft meegegeven, niet of nauwelijks zijn uitgevoerd. In het huidige voorstel van het college aan de raad, is opgenomen dat er nog € 1 miljoen beschikbaar is waaronder voor de korenmolen, de paardensport en de schaapskooi echter met de beperking dat er maar 50% van de noodzakelijke financiering beschikbaar is voor de verenigingen.

Ondanks de heldere opdracht van de raad in november 2020 wordt het steeds onzekerder of het college de projecten ten uitvoer gaat brengen en lijkt het erop dat er, van de € 21 miljoen, nauwelijks iets overblijft voor de inwoners van Westvoorne.

Waar is de € 21 miljoen gebleven?
Een deel is bestemd voor de reguliere taken van de gemeente, waaronder eens schoolgebouw in Oostvoorne en de Sportvelden in Westvoorne. Een groot deel, bijna de helft van de € 21 miljoen, is ingezet om de gaten in de bedrijfsvoering te dichten omdat het gemeentelijke huishoudboekje niet op orde is.

Door de eenmalige meevaller van € 21 miljoen is het mogelijk intern geld te verschuiven, geldpotjes te creëren om toekomstige rentelasten te kunnen betalen en geeft het de mogelijkheid om niet kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te hoeven kijken. Waar ieder huishouden soms de keuze moet maken om luxe producten even te laten staan omdat het budget het even niet toe laat, kiest het college ervoor om het maatschappelijke geld anders te besteden en maatschappelijke projecten niet door te laten gaan.

Met deze werkwijze is de vraag wat er was gebeurt als de aandelen Eneco niet waren verkocht.

In het begrotingsvoorstel is nog ruimte om de maatschappelijke projecten wél door te laten gaan, de gemeenteraad heeft die keuze nog te maken op het voorstel van het college. Bijvoorbeeld door scherper te begroten, geld over te houden op de bedrijfsvoering en het maatschappelijke fonds te besteden waarvoor het bedoeld is. Die keuze is aan de raad. 

De behandeling van de begroting is op 10 november.

Related Posts