Fontgrootte: +

Vragen over de plannen voor de Ruy

20210709_deruy_2451-web2

Schriftelijke vragen aan de wethouder over de plannen voor de Ruy. Op dit moment staan 48 woningen of appartementen in het vooruitzicht. Maar hoe zit het nu eigenlijk?

De wethouder geeft als schriftelijke reactie aan ALDI BV aan dat:

"Vanuit het geldende bestemmingsplan ligt er voor De Ruy een woningbouwopgave van 24 woningen. Op basis van de doelstellingen uit het woningbouwprogramma en om aan te sluiten op het meest recente woningbehoeftenonderzoek, achten wij het wenselijk de locatie aan De Ruy op een stedenbouwkundig verantwoorde wijze te optimaliseren voor woningbouw."

In de dorpsvisie Oostvoorne stellen de bewoners vast dat:
"Door een aantal ontwikkelingen staat de kleinschaligheid en het authentieke karakter van het centrum echter wel onder druk. Inwoners geven aan dat de bebouwing aan De Ruy in een hogere dichtheid die niet helemaal past bij de oorspronkelijke maat, de schaal en de korrel van het dorp."

In de presentatie van het woonbedrijf van 30 september 2021 is opgenomen dat er in 2023 24 woningen worden gerealiseerd en in 2024 nogmaals 24 woningen. In totaal 48 woningen op de Ruy.

Kan de wethouder aangeven:
1- Welke plannen bestaan er voor de Ruy
2- Welke bestemmingsplan procedure past u toe om te komen tot 48 woningen
3- Hoe neemt u de inwoners, omwonenden en belanghebbenden mee met burgerparticipatie
4- Op welke wijze passen deze plannen in de dorpsvisie
5- Heeft u afspraken en/of overeenkomsten met architecten, ontwikkelaars, bouwondernemingen voor de ontwikkelingen, planvorming en bouw van de Ruy

Related Posts