Fontgrootte: +

Tussenbericht financieel toezicht 2021

20220415-074800gemeentehuisHellevoetsluis-web
Waar komen de vragen over Hellevoetsluis nu eigenlijk vandaan ? Van de Provincie, die als toezichthouder meekijkt met de begroting, bijvoorbeeld onderstaand bericht van 5 oktober 2021..

PZH-2021-783558181 Tussenbericht financieel toezicht 2021 met datum 5-10-2021

- Wij hebben onderzocht in hoeverre in uw jaarrekeningresultaat sprake is van structurele effecten die van invloed kunnen zijn op uw begroting en meerjarenraming. Hierbij hebben wij onder andere het overzicht van incidentele baten en lasten betrokken. Dit overzicht bleek niet conform de richtlijnen van het BBV opgesteld en na aanpassing van het overzicht is er naar ons oordeel sprake van een structureel niet sluitende jaarrekening.

- Voor u als gemeenteraad is het structurele resultaat van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. Uw overzicht van incidentele baten en lasten is evenals de jaarrekening van 2019 niet in overeenstemming met de huidige regelgeving en geeft dus niet het benodigde inzicht. Ambtelijk zijn hier naar aanleiding van de jaarrekening 2019 gesprekken over gevoerd en wij – de Provincie- betreuren dan ook dat hier geen verbetering in is gekomen.

- In de jaarrekening is te zien dat de boekwaarde van de grondexploitatie Kickersbloem 3 verder is gestegen.

- Een langlopend en grootschalig project neemt de risico's mee naar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Wij vragen u ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen m.b.t. de grondexploitatie en de financiële consequenties hiervan.

- Uit het jaarrekeningonderzoek is gebleken dat diverse paragrafen niet conform het BBV zijn opgesteld. Dit zorgt ervoor dat de raad haar controlerende rol op deze onderdelen niet voldoende kan invullen. Diverse overzichten in de stukken ontbreken.

Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.