Fontgrootte: +

Financieel toezicht in verband met de herindeling

20220415-074800gemeentehuisHellevoetsluis-web

Waar komen de vragen over Hellevoetsluis nu eigenlijk vandaan ?  Van de Provincie, die als toezichthouder meekijkt met de begroting, bijvoorbeeld onderstaand bericht van 17 december 2020.

Waarin de Provincie onder andere constateert dat:

PZH-2020-759891780 Financieel toezicht in verband met de herindeling met datum 17-12-2020

- De Provincie zich zorgen maakt om de ontwikkeling van de financiële positie van uw gemeente.

- De risicokleur voor de financiële positie heeft meerjarig de hoogste risico kleur. De oorzaak hiervoor ligt zowel in de structurele tekorten in de begroting en de meerjarenraming als in de risico's met betrekking tot de grondexploitaties.

- De Provincie constateert dat de wijze van presenteren van de begroting onvoldoende inzicht biedt in de ramingen en vragen oproept. Daarbij ontbreekt in sommige gevallen een concrete onderbouwing van de ramingen.

- Niet alleen voor uw inzicht maar t.b.v. het fusietraject is het van belang dat er voldoende inzicht is en dat de budgetten reëel geraamd zijn.

- De Provincie heeft besloten tot bevoegdheid als bedoeld in artikel 21, lid 2 van de wet arhi gebruik te maken specifiek de volgende aandachtsstreepjes:

o Besluit tot het vaststellen van nieuwe grond- en vastgoedexploitaties;
o Besluit tot het kopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken met uitzondering van besluiten met betrekking tot onroerende zaak transacties ter realisering van reguliere bestemmingsplannen conform de uitgangspunten van de vastgestelde en rendabele exploitatieopzetten.

Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.