Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Gemeenteraad buigt zich over plannen accommodaties OVV en vv Rockanje

De gemeenteraad van Westvoorne buigt zich in december over de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de accommodaties van voetbalverenigingen OVV en vv Rockanje. Het college wil beide accommodaties vernieuwen en uitbreiden, waarbij het in de toekomst mogelijk is om geheel aardgasvrij te worden.

Rockanje, 20 november 2020


Gemeenteraad buigt zich over plannen accommodaties OVV en vv Rockanje

De gemeenteraad van Westvoorne buigt zich in december over de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de accommodaties van voetbalverenigingen OVV en vv Rockanje. Het college wil beide accommodaties vernieuwen en uitbreiden, waarbij het in de toekomst mogelijk is om geheel aardgasvrij te worden.

Voorstel OVV
Het college vraagt de gemeenteraad om een krediet beschikbaar te stellen van € 2.268.357,- voor een nieuw te bouwen clubgebouw voor OVV en daar bovenop een renteloze lening van € 300.000,- te verstrekken aan OVV voor niet sport gerelateerde kosten, zoals de inrichting van de kantine. Het bedrag van circa € 2.300.000,- zou maximaal € 400.000,- lager kunnen uitvallen door een subsidierelging van het Rijk (Spuk-regeling). Het aantal kleedkamers wordt uitgebreid naar 12, waarvan 2 geschikt zijn voor meisjes die in een gemengd team voetballen. De voorkeur van het college gaat uit naar de variant waarbij het mogelijk is om op termijn over te stappen naar all electric, zodat er geen aardgas meer nodig is.

Voorstel vv Rockanje
Voor vv Rockanje wordt een krediet gevraagd van € 1.605.285,- voor de gedeeltelijke nieuwbouw en verbouwing van het huidige clubgebouw en daar bovenop een renteloze lening te verstrekken aan vv Rockanje van in totaal € 186.684,-. Het plan gaat uit van 10 kleedkamers. Ook hier gaat de voorkeur van het college uit naar de variant waarbij in de toekomst kan worden overgestapt op een aardgasvrije energievoorziening.

Verplaatsing vv Rockanje
De kans bestaat nog dat vv Rockanje wordt verplaatst naar een andere locatie. Omdat met
vv Rockanje al langere tijd wordt gesproken over de vernieuwing van de accommodatie, worden de voorbereidingen van de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw voortgezet. Mocht nog voor de aanbesteding duidelijk worden dat verplaatsing mogelijk is, dan wordt dit voorgelegd aan de raad.

Besluitvorming
De plannen die er nu liggen zijn erop gericht accommodaties voor beide verenigingen te realiseren die klaar zijn voor toekomst. De voorstellen worden behandeld in de commissievergadering van 1 december en de raadsvergadering van 16 december.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/