Vragen over de NOM woningen aan de zeugenwei te Oostvoorne
Daan
Gemeenteraad
De fractie van Partij Westvoorne is benaderd door inwoners van de straten zoals genoemd in het raadsvoorstel Heroverweging aanpak NOM-ready complex 107 en 109 – Bethlehemweg, Dirk van Leydenweg, Middellandweg en Gijzenhoekweg te Oostvoorne.
Vragen over de plannen voor de Ruy
Daan
Gemeenteraad
Schriftelijke vragen aan de wethouder over de plannen voor de Ruy. Op dit moment staan 48 woningen of appartementen in het vooruitzicht. Maar hoe zit het nu eigenlijk?
Bereikbaarheidsplan Voorne-Putten en Haven Rotterdam voor alle inwoners een goed plan?
Daan
Gemeenteraad
Op donderdag 16 september zijn de gemeenteraden op Voorne Putten in vergadering bijeengekomen om de presentatie: "onderzoeksresultaten van de maatregelen uit de Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam" te bespreken. 
Persbericht: Burgemeesters blij met instemmen van ministerraad met herindeling
Daan
Gemeenteraad
24 september 2021 De burgemeesters van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn blij met de instemming van de ministerraad met de herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.. Dit is de eerste stap in het tot stand komen van de wet die wettelijk regelt dat de drie gemeenten ook één g...
Persbericht: Leefbaarheidsfonds Westvoorne van start
Daan
Gemeenteraad
Eind dit jaar zal de eerste subsidieronde van het Leefbaarheidsfonds Westvoorne plaatsvinden. De gemeente Westvoorne heeft samen met energieleveranciers Eneco en Vattenfall het Leefbaarheidsfonds opgericht dat gefinancierd wordt uit de opbrengsten van het windpark Slufterdam. Met het fonds wil de gemeente lokale initiatieven ondersteunen die bijdra...
Vragen t.a.v. Woningmobiliteit
Daan
Gemeenteraad
Nederland bevindt zich in een wooncrisis, een wooncrisis vanuit het perspectief kunnen wonen en passend wonen.Door de woning schaarste hebben steeds meer huishoudens moeite de gewenste of geschikte woning te kopen of te huren in Westvoorne op in de regio. Mensen komen hierdoor in de knel op de woningmarkt.
vragen t.a.v. herziening huisvestingswet
Daan
Gemeenteraad
De gemeente kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen een opkoopbescherming invoeren. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wordt de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeterd.
Huisvestingsproblemen in de gemeente Westvoorne, welke oplossingen zijn beschikbaar?
Daan
Gemeenteraad
De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Ook kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunningplichtig worden gesteld. Daarnaast heeft de Eerste Kamer onlangs een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet aangenomen.
Woningmobiliteit: Hoe bevorderen we woningmobiliteit in Westvoorne
Daan
Gemeenteraad
Nederland bevindt zich in een wooncrisis, een wooncrisis vanuit het perspectief kunnen wonen en passend wonen.Door de woning schaarste hebben steeds meer huishoudens moeite de gewenste of geschikte woning te kopen of te huren in Westvoorne op in de regio. Mensen komen hierdoor in de knel op de woningmarkt.
Vragen over herziene woningwet en de toepassing in Westvoorne
Daan
Gemeenteraad
De gemeente kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen een opkoopbescherming invoeren. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wordt de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeterd.
Onderzoek en presentatie verkeersveiligheid Oostvoorne
Daan
Gemeenteraad
Op donderdag 2 september is het onderzoek naar verkeersveiligheid Oostvoorne gepresenteerd met mooie inzichten en advies aan de raad.
Snelstudie: ThuiswerkHubs kansrijk, ook op Voorne aan Zee
Daan
Gemeenteraad
Wie ver van werk woont en niet te veel wil reizen, zou baat kunnen hebben bij een 'thuiswerkhub'. De provincie Zuid-Holland deed onderzoek naar ThuiswerkHubs.
€1 miljoen voor 6 regionale MKB-deals provincie Zuid-Holland
Daan
Gemeenteraad
De provincie Zuid-Holland heeft samen met 26 gemeenten en meer dan 20 ondernemersverenigingen 6 MKB-deals gesloten. Met de toekenning van in totaal €1 miljoen subsidie worden projecten gestart om het Zuid-Hollandse mkb te ondersteunen bij concrete vraagstukken.
Burgerparticipatie
Daan
Gemeenteraad
Plannen van de wethouder om 48 appartementen te bouwen lijken ongehinderd en kritiekloos te worden toegepast. We zijn dan ook heel benieuwd naar de plannen van de wethouder voor de Ruy.
Sloop seniorenwoningen Patrijzenlaan officieel van start
Daan
Gemeenteraad
Aan de Patrijzenlaan in Oostvoorne komen 42 nieuwe, duurzame sociale huurwoningen. De sloop van de 26 oude seniorenwoningen, die plaatsmaken voor de nieuwbouw, kreeg op vrijdag 16 juli officieel het startsein.
Coalitiepartijen eensgezind: Burgerparticipatie doen we een beetje achteraf. Ook voor de Ruy in Oostvoorne.
Daan
Gemeenteraad
Burgerparticipatie is een algemeen goed, maar de raad beslist. Dat is democratie spreekt de VVD uit in de raadsvergadering van 8 juli 2021.