Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Geen groot onderhoud 1e en 2e slag Rockanje

Teleurstellende reactie waar de verantwoordelijkheden van de wethouder worden afgeschoven op de raad en de buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis. Resultaat: geen onderhoud.

Datum vraagstelling 23 februari 2021

Vraagsteller
Daan van Orselen
Vraag
Op 20 januari heeft de wethouder het agendapunt "Groot onderhoud 1e en 2e slag Rockanje" uitgesloten van behandeling in de raad.

U heeft daarbij aangegeven dat: "De instemmingsgroep in het kader van het preventief Arhi-toezicht heeft een negatief oordeel over dit voorstel uitgebracht."

1. Graag ontvangt Partij Westvoorne een kopie van het voornoemde negatief oordeel van de instemmingsgroep;
2. Kunt u aangegeven waarom standaard onderhoudswerkzaamheden geen doorgang kunnen vinden;
3. Graag uw motivatie waarom een betaalde parkeervoorziening, met als doel de kwaliteit en uitstraling van het toeristisch gebied te borgen, sinds geruime tijd geen onderhoud geniet?
4. In maart 2020 bent u gewezen op het achterstallig onderhoud van de parkeerplaatsen met, op een aantal punten, gevaarlijke situaties. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en start het betaald parkeren "seizoen" 2021. Bent u van mening dat betaald parkeren met een het huidige en achterstallige kwaliteits- en voorzieningen niveau een bijdrage levert aan de toeristische en economische sector?
5. Bent u voornemens onderhoud van de parkeerplaatsen voor het hoogseizoen 2021 uit te voeren?


Portefeuillehouder
H.A. de Graad

Sector/Team
IZ/SER / FIN
Datum beantwoording
30 maart 2021

Antwoord
1. Hieronder treft u een kopie aan van de voortgangsbewaking n.a.v. het ARHI toezicht.
Onderwerp Bedrag I/S Datum overleg werkgroep financiën Akkoord partner-gemeenten Akkoord PZH
Groot onderhoud 1 en 2e slag € 325.000 I 12-1-2021 Nee Nee

2. Er is niet voldoende regulier budget beschikbaar om het groot onderhoud op de 1e en 2e Slag uit te voeren. Bij de overdracht van het beheer van het Badstrand is geen specifiek budget toegeschreven aan groot onderhoud van de parkeerterreinen. Daarom is een plan van aanpak opgesteld om groot onderhoud uit te voeren en zo het kwaliteitsniveau van de uitstraling van de parkeerterreinen te verbeteren.

3. De parkeeropbrengsten komen niet rechtstreeks ten gunste van het onderhoud van de parkeerterreinen. De bestemmingsreserve die hier in het verleden voor was gecreëerd is bij besluit van de raad toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit betekent dat voor groot onderhoud een apart krediet moet worden gevoteerd.

4. De basis is op orde op de parkeerterreinen. Elk jaar vindt er een inspectie plaats en worden onveilige situaties opgelost. Wel hebben de parkeerterreinen een groot onderhoudsbeurt nodig om het gewenste kwaliteitsniveau te verkrijgen. Daarom heeft het college ingestemd om een plan van aanpak en kredietaanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Hierop is negatief gereageerd vanuit de ARHI-commissie, waardoor het voorstel geen doorgang heeft gevonden naar de gemeenteraad.

5. We zien graag dat het groot onderhoud zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd, maar dit kan alleen indien de ARHI-commissie positief adviseert en de gemeenteraad vervolgens krediet beschikbaar stelt. Het is niet meer mogelijk het groot onderhoud vóór het hoogseizoen van 2021 uit te voeren.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/