Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Geen Aldi aan de Ruy, wel 48 appartementen

In de commissievergadering van maandag 12 april is gesproken over het initiatief van de Aldi om zich in Oostvoorne te kunnen vestigen. De Aldi heeft samen met de gemeente een winkel aan de Ruy met een beperkt aantal bovenliggende woningen uitgewerkt. Dit initiatief is door het college vervolgens weer afgewezen.

In 2020 heeft de Aldi een verzoek gedaan om zich te mogen vestigen in het voormalig pand van Hollands Buiten, aan de Pinnepot. Het college heeft dat verzoek destijds ook afgewezen met het argument dat een super juist in het centrum moet worden gevestigd.


Een verdere uitwerking om de Aldi binnen de gemeente een plekje te geven wordt door de wethouder de Graad en de coalitie doodgeknuffeld met argumenten dat woningbouw voorgaat op voorzieningen en de Provincie Zuid-Holland tegen ontwikkeling is.

Hoe deze houding van het college en de coalitie zich vertaalt naar de wensen van de inwoners en de dorpsvisie blijft ongewis. Waarom de provincie tegen ontwikkeling van voorzieningen is, ook op 2 voorgestelde locaties aan de N218, blijft eveneens onbeantwoord.

Partij Westvoorne acht het zorgelijk dat een ondernemer die wil investeren in Westvoorne, zorg draagt voor een aanvullend winkelbestand, invulling geeft aan de wensen van de inwoners, ruimte geeft aan het verlevendigen van de dorpskernen en bijdraagt aan de werkgelegenheid binnen de omgeving, meerdere malen geen voet aan de grond krijgt bij dit college.

De wethouder geeft aan dat er mogelijk 48 appartementen gebouwd worden aan de Ruy, waarbij de werkelijke plannen zich op een later moment zullen ontvouwen. De wethouder de Graad geeft aan dat een 6 of 7 etages hoog flatgebouw aan de Ruy op dit moment niet aan de orde is.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/