Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Financiële vragen naar aanleiding van vastgestelde begroting in Westvoorne

Wat een onaangename brief die de raadsleden in Westvoorne als kopie mochten ontvangen op 13 november. Afzender: het College van Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis.

Geachte raadsleden,

Wij zijn positief over de bestuurlijke herindeling op Voorne per 1 januari 2023. Een belangrijke stap hierin is de vaststelling van het herindelingsontwerp. Wij staan inhoudelijk achter dit ontwerp en hebben daar als college dan ook mee ingestemd.

We hechten er hierbij waarde aan om u mee te nemen in de zorgen die bij ons leven. De aanleiding hiervoor is een aangenomen amendement bij de begrotingsbehandeling in gemeente Westvoorne.

Begrotingsbehandeling in Westvoorne: amendement
Bij de begrotingsbehandeling in gemeente Westvoorne is een amendement aangenomen. Met dit amendement is het besluit genomen om een reserve van € 10 miljoen te vormen voor de ondersteuning van maatschappelijke projecten in gemeente Westvoorne. De reserve van € 10 miljoen wordt opgebouwd uit € 5 miljoen vanuit een bestemmingsreserve kapitaallasten en € 5 miljoen vanuit de algemene reserve woonbedrijf.

Niet kunnen overzien financiële gevolgen van het amendement
We kunnen de financiële gevolgen van het amendement nu niet overzien. Onze zorg spitst zich toe op drie vragen, die we u graag meegeven voor de bespreking in de fusiecommissie.
Ten eerste betreft de vastgestelde begroting in Westvoorne een forse financiële wijziging ten opzichte van de begroting 2020. De uitgevoerde herindelingsscan en het due diligence onderzoek zijn echter logischerwijs gebaseerd op de begrotingen 2020. Er bestaat nu geen inzicht in de financiële gevolgen van de begroting van Westvoorne voor de nieuwe gemeente Voorne.

Ten tweede is nog niet helder afgestemd hoe de sturing op het gevormde maatschappelijk fonds plaatsvindt. Ons college is van mening dat alle bestedingen in het maatschappelijk fonds in lijn moeten plaatsvinden met de afspraken uit het Arhi-protocol. We zouden bovendien graag een Voorne brede inventarisatie van de investeringsagenda's realiseren, zodat integrale afwegingen mogelijk zijn.

Tot slot roept het amendement aanvullende vragen op over de positie van het Woonbedrijf in gemeente Westvoorne. Welke gevolgen heeft het aangenomen amendement op de langere termijn voor zowel het Woonbedrijf als voor de huurders? Bovenstaande is ook in het Bestuurlijk RegieTeam Voorne besproken. 

Ter afsluiting
We vinden het belangrijk om u mee te nemen in deze vragen die bij ons leven. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, gaan wij hier graag nader over in gesprek met u.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis,
de secretaris de burgemeester,


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/