Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Eerste stap in nieuwbouwproject Drenkeling fase 2: gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst

 Rockanje, 28 januari 2021Eerste stap in nieuwbouwproject Drenkeling fase 2: gemeenteraad stemt in met intentieovereenkomst

Op 20 januari heeft de gemeenteraad van Westvoorne ingestemd met het ondertekenen van een intentieovereenkomst tussen de gemeente en enkele grondeigenaren in het plangebied Drenkeling fase 2 in Rockanje. In de overeenkomst spreken de partijen de intentie uit om gezamenlijk een plan te maken voor het gebied.

De locatie Drenkeling fase 2 bestaat uit de voormalige locatie van het ouderencomplex Swinshoek, de gronden rond de parkeerplaatsen bij VV Rockanje en de onbebouwde percelen ertussen. Gemeente Westvoorne heeft een deel van het plangebied in eigendom en wil samen met de andere grondeigenaren een mooi samenhangend woongebied maken. Daarom wordt een intentie overeenkomst met enkele van de grondeigenaren gesloten. De gemeente wil ook graag met de andere eigenaren afspraken maken over ontwikkeling. Met elkaar wordt gewerkt aan een concept stedenbouwkundig plan, waarin de hoofdstructuur van het nieuwe gebied wordt bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met een programmering van woningbouw afgestemd op de huidige en toekomstige behoefte, het dorpse- en landelijke van Rockanje en de ambities van de gemeenteraad.

Uitgangspunten
In de intentieovereenkomst staan ook de uitgangspunten vermeld waaraan Drenkeling fase 2 moet voldoen. Tijdens de raadsvergadering van 20 januari zijn zorgen gedeeld over de woningdichtheid die het nieuwe plan zou moeten krijgen. Aandacht is gevraagd voor de relatie met de bestaande woningen en de maximale hoogte van vier woonlagen. Wethouder De Graad benadrukte dat volop rekening wordt gehouden met de landschappelijke inpassing en het dorpse karakter. Het nieuwe plan zal op onderdelen afwijken van wat eerder in de visie van 2016 is aangegeven zonder dat het plan aan kwaliteit zal inboeten. De directe relatie en samenhang met de omgeving en de woningen in fase 1 krijgt daarbij de volle aandacht. De gemeente zal de omwonenden tijdens de planfase middels participatiebijeenkomsten betrekken en informeren.

Quote wethouder de Graad: "Wat we voor ogen hebben is een mooie wijk met een dorps karakter, met balans in woningen voor verschillende doelgroepen. Het is zeker niet de bedoeling om het hele plangebied vol te bouwen met appartementen. De mogelijke bouw van kleinschalige appartementen zal functioneel van aard zijn. Een middel om bijvoorbeeld de realisatie van de woonvormen voor ouderen, alleenstaanden of sociale woningbouw mogelijk te maken".

Bestemmingsplan
De planvorming bevindt zich nog in de beginfase. Omwonenden worden bij de planvorming betrokken en geïnformeerd. De gemeente zal voor Drenkeling fase 2 een bestemmingsplan opstellen. Voordat de gemeenteraad dit plan vaststelt wordt het ter inzage gelegd, zodat iedereen een reactie op het ontwerp- bestemmingsplan kan geven.

Meer woningen nodig
De behoefte aan extra woningen is erg groot, niet alleen in Westvoorne, maar ook in de regio. Net als andere gemeenten, heeft Westvoorne vanuit de Provincie de opgave gekregen om meer woningen te bouwen met een belangrijk aandeel sociale woningbouw. Het gaat om totaal zo'n 910 woningen tot 2030. Om aan deze opgave te voldoen is nu gestart met de 2e fase van Drenkeling. Er lopen nu onderzoeken om het voetbalcomplex van V.V. Rockanje te verplaatsen, zodat hier fase 3 gerealiseerd kan worden. Besluitvorming daarover vindt komend half jaar plaats. De bouw van de verschillende typen woningen zal bijdragen aan een betere doorstroming binnen de woningvoorraad en beschikbaarheid van woningen moet vergroten.

Einde persbericht

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/