Daan van Orselen
Menu
Fontgrootte: +

De slikken van Voorne

De Slikken van Voorne (474 ha.) liggen ten westen van Oostvoorne en maken deel uit van de Voordelta 
Een belangrijk zee reservaat voor de kust van Zuid Holland en Zeeland. Het gebied heeft een bewogen geschiedenis. In de monding van de Maas, waar eb en vloed vrij spel had, hebben zich geulen, zandplaten en duinen gevormd.  

In de vorige eeuw zijn er voor de kust van Voorne grootschalige projecten uitgevoerd; de Maas werd afgedamd en de Maasvlakte werd opgespoten. De duinen werden opgehoogd en vastgelegd. Zo verdween de natuurlijk dynamiek voor een groot deel uit dit gebied. Maar de natuur had een verrassing in putto. Aan de zuidkant van de Maasvlakte ontstond een nieuw dynamisch kustlandschap, waar nieuwe geulen en zandplaten ontstonden door getijdenwerking. Dit proces is nog altijd in gang. Dankzij de natuurlijk ontwikkeling van dit gebied hebben zich er veel plantensoorten gevestigd zoals zeeaster, melkkruid, kweldergras, schorrekruid en zilte schijnspurrie. In de wratachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp en tureluur vormen.
...

Slikken van Voorne - Het Zuid-Hollands Landschap

Meer dan 100 verrassende natuurgebieden, elk met hun eigen charme. Ontdek de Slikken van Voorne, één van de gebieden van het Zuid Hollands Landschap!

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/