Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Compensatie sport- en cultuurverenigingen

Deze motie is unaniem aangenomen.

Compensatie sport- en cultuurverenigingen

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen d.d. 04 november 2020

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

- het voortbestaan van verschillende verenigingen als gevolg van het coronavirus onder druk staat;
- een aantal sportverenigingen reeds kenbaar heeft gemaakt dat zij door toedoen van het virus hun inkomsten zien verdampen;
- het kabinet 777 miljoen euro wil verdelen over de gemeenten, provincies en waterschappen om basisvoorzieningen in het land in de benen te houden;
- in onze gemeente verenigingen een grote invloed hebben op de leefbaarheid van Westvoorne;

verzoekt het college:
te onderzoeken welke financiële ruimte er binnen de rijksmiddelen is om cultuur- en sportverenigingen te compenseren op langere termijn voor de schade die is ontstaan als gevolg van het coronavirus en op korte termijn te komen met een voorstel richting de raad,

Gaat tot de orde van de dag; Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/