Daan van Orselen
Menu

Vragen over het Dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Commissie Grondgebied en Milieu januari 2020

Onderwerpen in dit verslag:


Omgevingsplan Buitengebied. 

Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rockanje

Krediet t.b.v. de realisatie van 20 sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Kolpapad

Bestuursovereenkomst Samenwe

Herinrichting dorpsplein Rockanje

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Nieuw Integraal Veiligheidsplan Westvoorne unaniem aangenomen

Vijf onderwerpen krijgen prioriteit de komende jaren: High Impact Crimes, ondermijnende criminaliteit, het versterken van de sociale cohesie, een veilige leefomgeving en de verbinding tussen zorg en veiligheid. 

EasyBlog.require() .script('site/posts/posts') .done(function($) { $('[data-blog-posts]').implement(EasyBlog.Controller.Posts, { "ratings": true, "hasPinterestEmbedBlock": false, "pinterestExternalShareBtnEnabled": false }); $('[data-show-all-authors]').on('click', function() { $('[data-author-item]').each(function() { $(this).find('img').attr('src', $(this).data('src')); $(this).removeClass('hide'); }); // Hide the button block $(this).addClass('hide'); }); $('[data-more-categories-link]').on('click', function() { $(this).hide(); $('[data-more-categories]').css('display', 'inline-block'); }); });