FEB
24

RES moties, wat is daar mee gedaan?

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

SEPT
26

RES 1.0: Motie opslag van energie en netwerk

Conventionele kerncentrales zien wij niet als een schone en regelbare energiebron.

SEPT
26

RES 1.0: Motie kwaliteit van het landschap

Het laten opgaan van een 265 meter hoge windmolen in "het landschap" of zonneparken van meerdere hectares is een utopie. Wind- en zonneparken horen niet op het land, wel op zee of op het dak.

SEPT
26

RES 1.0: Motie Zon op land

Geen biomassa centrale en uitsluitend zon op het dak. Natuur-, land- en bouwgrond is uitgesloten voor zonneparken.
SEPT
26

RES 1.0: Motie Controle van de gemeenteraad

 De gemeenteraad heeft nauwelijks controle en inbreng door de gemeenteraad is onvoldoende geborgd in dit proces.

SEPT
26

RES 1.0: Motie opgave

Door als regio maximaal in te schrijven, zelfs ver over de noodzaak heen, kan er gekozen worden om de aangeboden ruimte ook maximaal in te zetten. Daarmee nemen we als regio en zeker als Westvoorne een veel te grote last op de schouders waar we de komende 30 jaar aan vast zitten.

SEPT
26

RES 1.0: Motie fasering technieken

De huidige Regionale Energie Strategie gaat uit van achterhaalde cijfers. De opbrengst van zonnepanelen zijn verdubbeld ten opzichte van 2019. Her bereken eerst naar de laatste cijfers en ga daarna pas de zoekgebieden en mogelijk invullen.

SEPT
26

RES 1.0: Motie wind op land - wind op zee

De Regionale Energie Strategie voorziet niet in mogelijkheden om de taakstelling te volbrengen door wind op zee. Op dit moment dient de opgaaf volledig uitgevoerd te worden op land. Geen windmolens op land maar wel op zee.

SEPT
26

RES 1.0: Inzet van warmte

 Restwarmte uit de industrie voor het verwarmen van woningen is in Nederland niet rendabel en kost de burger veel geld.

SEPT
26

RES 1.0: Landschappelijke inpassing zonnevelden

 Het bestaande initiatief voor een zonnepark van 10 Hectare ligt ter uitwerking voor aan gemeente en provincie. Andere initiatieven met zonneparken zijn uitgesloten binnen Westvoorne.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.