Daan van Orselen
Menu

Arbeidsmigranten huisvesting Stella Rossa

In Tinte is een initiatief bekend geworden om te voorzien in huisvesting van arbeidsmigranten. De initiatiefnemer verstrekt omwonenden informatie om in gesprek te gaan over het plan.

Raadsvergadering mei 2020

Besluiten in dit verslag:

Plan van aanpak Óp weg naar één gemeente Voorne'

Verordening Fusiecommissie

Startnotitie participatie windenergie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed<

Motie huisvesting arbeidsmigranten

verzoekt het college:

- met spoed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten op te stellen;
- dit beleid in het eerste kwartaal van 2019 aan de raad aan te bieden;
- met ondernemers, die bereid zijn de ontwikkeling van bovengenoemde

Aanpak overlast: Overheid laat gemeenten in de steek?

Burgemeester van Brielle: we halen alles uit de kast. De vraag is of dat wel zo is, er zijn namelijk wél mogelijkheden alleen is de gemeente veel te afwachtend.   Onderstaand artikel uit het AD van donderdag 9 juli 2020. Download PDF File H...

Arbeidsmigranten, 24 juni 2020

11 Arbeidsmigranten

Behorende bij de gemeenteraad vergadering op 24 juni 2020.

Bespreking kaderstellende nota arbeidsmigranten huisvesting en burgerparticipatie.


Wet aanpak Woonoverlast

Behorende bij agendapunt 11 van de raadsvergadering op 24 juni 2020.


Naar aanleiding van de kader stellende nota arbeidsmigranten huisvesting.