Daan van Orselen
Menu

Presentatie Duurzaam gezonde begroting

De presentatie is in een besloten vergadering gegeven. Partij Westvoorne is het niet eens om deze gegevens "in het geheim" of buiten het oog van de inwoners te bespreken. Hierdoor hebben wij ook niet deelgenomen aan de besloten vergadering. Naderhand i

Motie naar de kern

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor: Partij Westvoorne, IBW, 1 stem CDA en 8 stemmen tegen: VVD, GBW, CDA, PvdA, D66

Algemene beschouwing Partij Westvoorne

 Met dit inzicht kunnen wij in Westvoorne nu gericht en snel actie ondernemen. Niet uitstellen. 'Stel je eens voor dat wij vandaag deze acties kunnen bezegelen?' Lokaal perspectief. Algemene beschouwingen Partij WestvoorneNovember 2020Wat m...

Vragen over aanvraag budgetverhoging verhardingen

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Commissie Inwonerszaken & Middelen Juni 2020

Agendapunten:


Voetbalaccommodatie OVV

Extra krediet Forcial

Voetbalaccommodatie VV Rockanje

Discussie jaarwisseling 2020-2021

Cameratoezicht Kruininger-Gors

Zienswijze gemeenschappelijke regelingen:

Commissie Inwonerszaken & Middelen maart 2020

 Onderwerpen in dit verslag :

Rapport rekenkamer 'Besluitvorming rond accommodatie OVV

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Presentatie over Dienstverleningsovereenkomst Hellevoetsluis

Raadsvergadering januari 2020

Besluiten in dit verslag:

Subsidie aanleg padelbanen Tennisvereniging Oostvoorne

Omgevingsplan Buitengebied

Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rockanje

Krediet t.b.v. de realisatie van 20 sociale huurwoningen Hoogvlietlaan/Ko

Raadsvergadering april 2020

Besluiten in dit verslag:

Motie geen windturbines en zonnepanelen in de duinen

Motie: opheffing verhuurdersheffing

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke zorg

Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en We

Raadsvergadering mei 2020

Besluiten in dit verslag:

Plan van aanpak Óp weg naar één gemeente Voorne'

Verordening Fusiecommissie

Startnotitie participatie windenergie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed<

Amendement schrappen 2% stijging OZB

De extra voorgestelde OZB-stijging van 2% te schrappen en daarvoor in de plaats een gedeelte van het netto rekeningresultaat van het gemeentelijk woonbedrijf structureel in te zetten om de begroting 2020 en de

Amendement Grondbestemming Algemene Reserve, 27 mei 2020

Wijziging om geen potjes te creëren en geld vast te zetten. Aangenomen door alle partijen.


EasyBlog.require() .script('site/posts/posts') .done(function($) { $('[data-blog-posts]').implement(EasyBlog.Controller.Posts, { "ratings": true, "hasPinterestEmbedBlock": false, "pinterestExternalShareBtnEnabled": false }); $('[data-show-all-authors]').on('click', function() { $('[data-author-item]').each(function() { $(this).find('img').attr('src', $(this).data('src')); $(this).removeClass('hide'); }); // Hide the button block $(this).addClass('hide'); }); $('[data-more-categories-link]').on('click', function() { $(this).hide(); $('[data-more-categories]').css('display', 'inline-block'); }); });