Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Cameratoezicht Kruininger Gors, Commissie IZ/M 9 juni 2020

Het kruininger gors krijgt cameratoezicht ter bescherming van inwoners en omwonenden.  

 12 cameratoezicht kruininger gors


Deze uitwerking is tot stand gekomen omdat bewoners en omwoners van het recreatiepark kruininger gors hun gevoel van onveiligheid hebben uitgesproken. Dit gevoel van de bewoners is onderschreven door de vaststelling dat er op het kruininger gors een aanzienlijk deel van de high impact crimes is vastgesteld.


De gemeente investeert in criminaliteitsbestrijding en voor de veiligheid van de omwonenden van het kruininger gors. Het lijkt niet meer dan logisch dat voor die veiligheid op het kruininger gors, de betrokken ondernemer financieel bijdraagt aan deze maatregelen.


Ook mag van de ondernemer verwacht worden dat deze alles in het werk stelt om niet alleen de bewoners van het park een veilige omgeving te bieden maar ook aan de omgeving en omwonenden. Gezien de cijfers die geschetst worden als high impact crimes ligt het voor de hand dat er een aantal aandachtspunten bestaan voor de ondernemer. 


Vanuit voorliggende stukken maak ik op dat de ondernemer matig enthousiast is om een bijdrage te leveren.
Om deze aandachtspunten daadwerkelijk onder de aandacht te krijgen bij de ondernemer en deze hierop aan te kunnen spreken met een resultaatverplichting en deze verplichting ook te kunnen handhaven, is het een overweging om recreatieparken vanaf een bepaalde omvang vergunning plichtig te maken. Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/