Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Brielle en Westvoorne werken verder aan klimaatneutrale glastuinbouw

Persbericht van Brielle en Westvoorne

P E R S B E R I C H T17 december 2020


Brielle en Westvoorne werken verder aan klimaatneutrale glastuinbouw

Samen met 50 bedrijven en organisaties hebben de gemeenten Brielle en Westvoorne het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Met dit akkoord committeren de ondertekenaars zich aan een forse beperking van de CO2-uitstoot door glastuinbouw bedrijven in de periode 2021-2025. Om dit te bereiken ligt de focus op het realiseren van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden.

Greenport West-Holland wil de uitstoot van CO2 terugdringen door steeds meer glastuinbouwbedrijven om te laten schakelen naar het gebruik van aardwarmte voor de verwarming van kassen. Nu wordt daar vooral aardgas voor gebruikt. In Brielle en Westvoorne zijn in Vierpolders en Tinte de afgelopen jaren al twee aardwarmteprojecten gerealiseerd. Wethouders duurzaamheid van Brielle en Westvoorne, André Schoon en Lies van der Pol: "De verduurzaming van de energievraag in de glastuinbouw is van groot belang, omdat deze sector de grootste energievrager in Brielle en Westvoorne is".

Greenport West-Holland is een regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor de regionale tuinbouw en aan het versnellen van de energietransitie in de regio. Het nieuwe akkoord wordt net als het lopende akkoord ook ondersteund door de provincie Zuid-Holland.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/