DEC
23

Het is een bijzonder jaar geweest. Op naar 2023 !

DEC
21

Drie Westvoornse raadsleden ontvangen Koninklijke onderscheiding

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van Westvoorne mocht burgemeester Peter de Jong drie raadsleden melden, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke onderscheidingen werden tijdens de vergadering opgespeld in aanwezigheid van college- en raadsleden, familie en bekenden.

Deze raadsleden uit Westvoorne zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau: de heer J. (Jeroen) Noordermeer, de heer P. (Piet) Kraaijenbrink en de heer W.A. (Wim) Sjoukes. Zij kregen deze Koninklijke onderscheiding voor hun langdurige lidmaatschap van de gemeenteraad van Westvoorne. Burgemeester De Jong sprak hen persoonlijk toe en bedankte hen voor hun betrokkenheid en inzet voor Westvoorne. 

DEC
20

Tijdens zijn officiële afscheid als burgemeester van Westvoorne, werd Peter de Jong gisteravond benoemd tot Ereburger van Westvoorne. Vice-voorzitter van de gemeenteraad, Wim Sjoukes verraste de burgemeester aan het einde van zijn afscheidsbijeenkomst met de eretitel.

'Gedragen burgemeester'

Wim Sjoukes in zijn toespraak: "Je was een rustpunt in bestuurlijk moeilijke tijden, waarbij je een stimulerende en verbindende rol koos. Je hebt verbinding echt in je genen en was hierdoor de juiste burgemeester op de juiste plaats." Verder noemde Sjoukes de burgemeester een echte burgervader en een 'gedragen burgemeester' die tussen de inwoners staat.

Kunstwerk

Het kunstwerk behorend bij het ereburgerschap is ontworpen door Mirjam Bentvelzen. Het verbeeldt de contouren van de gemeente Westvoorne met daarin de dorpen Oostvoorne, Rockanje en Tinte. In het hart van de gemeente hangt een penning met daarop 'Ereburger Westvoorne'. 

NOV
27

Aanpassingen van de vergoedingen voor inwoners met een laag inkomen in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben verschillende vergoedingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Die vergoedingen helpen deze inwoners om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2023 samengaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, worden de regelingen op elkaar afgestemd. 

Zo voorkomen we dat er verschillen ontstaan in de ondersteuning van de inwoners van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Inwoners die nu één van deze vergoedingen ontvangen, hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat wat dit voor hen betekent. Inwoners met een laag inkomen die nog niet bij de gemeente bekend zijn, kunnen bij de gemeente alle informatie ophalen.

We hebben de gemeentelijke regelingen en een aantal instanties/organisaties/stichtingen/instellingen waar hulp en ondersteuning wordt geboden voor u op een rij gezet.

Minimaregelingen
Vanaf 1 januari 2023 komen alle inwoners van de gemeente Voorne aan Zee met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm -als zij aan de voorwaarden voldoen- in aanmerking voor de minimaregelingen. Bij de minimaregelingen geldt ook een vermogensgrens. Dat betekent dat inwoners de vergoeding alleen krijgen als zij niet meer dan € 13.010,- (voor een gezin) of € 6.505,- (voor een alleenstaande) aan vermogen hebben. De minimaregeling bestaat uit het kindpakket en het participatiefonds.

Kindpakket
Ook het kindpakket wordt aangepast. Op 1 januari 2023 kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar in aanmerking komen voor een bedrag van € 200,00. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar is dit € 300,- en voor jongeren van 12 tot 18 jaar € 400,-. Het bedrag kan gebruikt worden om diverse
activiteiten van te betalen, bijvoorbeeld zwemles, muziekles of de contributie voor de voetbalvereniging. Om in aanmerking te komen voor het kindpakket gelden de bij minimaregelingen genoemde criteria.

Participatiefonds
De nieuwe gemeente Voorne aan Zee heeft ook een participatiefonds. Vanuit dit participatiefonds kan bijvoorbeeld contributie worden betaald voor sport, cursussen of de bibliotheek. Het bedrag van € 100,- per jaar kan worden uitgekeerd aan inwoners vanaf 18 jaar.
Ook hier geldt weer de inkomenstoets en wordt gekeken naar het eigen vermogen.

Individuele inkomenstoeslag
De Individuele Inkomenstoeslag wordt op 1 januari 2023 € 430,- per jaar voor een alleenstaande en € 550,- per jaar voor een alleenstaande ouder. Inwoners die gehuwd zijn, kunnen een toeslag van € 630,- per jaar krijgen. Naast de inkomens- en vermogenstoets wordt ook gekeken of iemand langdurig een laag inkomen heeft en geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Ziektekostenverzekering
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn alle drie aangesloten bij CZ voor de collectieve ziektekostenverzekering. Inwoners met een laag inkomen kunnen kiezen uit twee pakketten van CZ: Extra en Extra Uitgebreid. De inwoner mag zelf kiezen welk pakket het beste bij hem/haar
past. Alle inwoners die gebruik maken van de huidige gemeentepolis worden geïnformeerd over de nieuwe gemeentepolis. Overstappen kan tot 1 januari 2023, daarna pas weer op 1 januari 2024. 

Voor informatie over de collectieve ziektekostenverzekering worden er drie voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd:
• Donderdagmiddag 24 november 2022 – bibliotheek Hellevoetsluis, Opzoomerlaan 106, 3221 AP Hellevoetsluis.
• Dinsdagmiddag 6 december 2022 - foyer Cultureel Centrum de Man, Burgemeester Letteweg 30, 3233 AG Oostvoorne.
• Maandagmiddag 19 december 2022 – bibliotheek Brielle, Reede 2a, 3232 CV Brielle.

Bijzondere bijstand
De beleidsregels bijzondere bijstand van de drie gemeenten worden geharmoniseerd tot de beleidsegels bijzondere bijstand Voorne aan Zee. In de beleidsregels bijzondere bijstand wordt onder meer geregeld voor welke kosten bijzondere bijstand kan worden aangevraagd. Het betreft bijzonder noodzakelijke kosten die voortvloeien uit onvoorziene omstandigheden. Ook hier gelden de eerder genoemde inkomens- en vermogensgrens.

Schuldhulpverlening
De prijzen van brandstof, voedsel en kleding zijn de afgelopen periode fors gestegen. Lukt het niet om rond te komen of kunnen de vaste lasten niet meer worden betaald of zijn er misschien schulden? Voor advies en ondersteuning kan contact worden opgenomen met SBO (Raad en
Daad) www.sbonu.nl of Kwadraad (BAAS) www.kwadraad.nl. 

Ook kan contact worden opgenomen met de schulddienstverlening van de gemeente.

Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning is voor alle inwoners die hulp nodig hebben of informatie en advies willen hebben over het regelen van hulp.
https://www.brielle.nl/clientondersteuning
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Zorg_en_hulp/Cli_ntondersteuning
https://www.westvoorne.nl/onafhankelijke-clientondersteuning

Informatie op gemeentelijke websites
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Werk en_inkomen
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Financieel_steuntje_in_de_rug
https://www.westvoorne.nl/bijzondere-bijstand-en-minimabeleid
https://www.brielle.nl/minima-toeslagen

Na 1 januari 2023 is de informatie te vinden op de website van de gemeente Voorne aan Zee.
Naast bovenstaande minimaregelingen van de gemeente zijn er diverse instanties die hulp bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zoals:

Kinderhulp
https://kinderhulp.nl/wat-wij-doen/werkwijze/
Kinderhulp is er voor kinderen. Zij helpen al sinds 1959 kwetsbare kinderen. Ouders kunnen
niet zelf een aanvraag bij kinderhulp indienen. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken
is, kan dat wel, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het wijkteam van de
gemeente. Contactgegevens Kinderhulp: telnr. 0570-611899 of aanvragen@kinderhulp.nl

St. Jarige job
https://www.stichtingjarigejob.nl/
Stichting Jarige Job helpt de kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-.
Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardagviering, thuis én op school! Jaarlijks vieren inmiddels meer dan 100.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job!

Lokaal St. Sint voor ieder kind, samenwerking voedselbank
https://www.groothellevoet.nl/nieuws/algemeen/170517/ieder-kind-een-lach-op-het-gezicht-metsinterklaas

Kinderen van de voedselbank
https://www.kinderenvandevoedselbank.nl/meld-u-aan/
Voor kinderen van ouders aangesloten bij de voedselbank, kledingpakketten

St. Push
Stichting Push organiseert diverse (gratis) activiteiten, zoals koekjes bakken of lasergamen. Op de website staat meer informatie: www.stichting-push.nl.

St. Leergeld
Deze stichting richt zich op kinderen uit minimagezinnen. Er kan bijvoorbeeld voor de aanschaf van een fiets, laptop of schoolspullen een aanvraag bij deze stichting worden ingediend. Voor meer informatie www.elkkinddoetmee.nl

Voedselbank
Zowel Brielle als Hellevoetsluis hebben ook een voedselbank. Inwoners van Westvoorne kunnen een beroep op de voedselbank van Brielle doen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket staan op de website van de voedselbank:
https://www.brielle.nl/voedselbank
https://hellevoetsluis.voedselbankennederland.nl/

Kledingbank
De kledingbank is voor de inwoners van de Zuid Hollandse Eilanden met een minimum inkomen of gelijk aan het bijstandsniveau. http://www.kledingbankzhe.nl/

Fietsenbank
Inwoners van Voorne-Putten met een inkomen lager dan 120% van het minimum inkomen kunnen een beroep doen op de fietsenbank. https://fietsbankvoorneputten.nl
NOV
24

3 zetels zijn binnen! Mooi om te gaan bouwen aan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee met en voor de inwoners.

MEI
14

www.vanorselen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Let wel, wij zijn geen commercieel bedrijf of organisatie met ideëele doelstellingen. Deze website is geheel persoonlijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken
vanorselen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens zoals voor en achternaam of mailadres die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infomail@vanorselen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

vanorselen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
vanorselen.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daarnaast verstrekt vanorselen.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden bijvoorbeeld sociale netwerken als dat van toepassing is of anonieme gegevens ter analyse.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
vanorselen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vanorselen.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar infomail@vanorselen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
vanorselen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met infomail@vanorselen.nl 

 

MEI
14

Algemene Voorwaarden voor www.vanorselen.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.vanorselen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door vanOrselen.nl . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vanOrselen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij vanOrselen.nl.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met vanOrselen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

vanOrselen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. vanOrselen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vanorselen.nl op deze pagina.

MEI
14

Alle foto's en teksten op deze website zijn eigendom van Daan van Orselen.

Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Startmenu