Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Bekendmaking herindelingsontwerp Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maken bekend dat zij op 16 december 2020 het herindelingsontwerp gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben vastgesteld.

Enter your text here ...

Het herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen. Het ontwerp ligt van 23 december 2020 tot 17 februari 2021 ter inzage. Iedereen die dat wil kan gedurende deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

Functie herindelingsontwerp
In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat wat de te volgen procedure is bij een gemeentelijke herindeling. Om tot een herindeling te komen, is vaststelling van een herindelingsontwerp nodig. In dit ontwerp is onder meer de huidige situatie van de drie gemeenten beschreven, de argumentatie tot fusie en een eerste beeld op de nieuw te vormen gemeente. De reacties die zijn ingediend worden verwerkt in het definitieve Herindelingsadvies. Hiermee wordt het wettelijk spoor gestart om te komen tot een herindeling.

Terinzagelegging
Het herindelingsontwerp van gemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle ligt van 23 december 2020 tot 17 februari 2021 ter inzage. U kunt het document inzien op de volgende locaties (alleen op afspraak):

Gemeente Westvoorne:
Raadhuislaan 6 te Rockanje

Gemeente Hellevoetsluis
Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis

Gemeente Brielle
Slagveld 26 te Brielle

Het herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen op de volgende websites:
www.brielle.nl, www.westvoorne.nl, www.hellevoetsluis.nl en www.naar1gemeenteopvoorne.nl

Zienswijze indienen
Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom.

U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking.
De gemeenteraden beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot verwerking in het herindelingsadvies. De reactienota wordt op de websites www.brielle.nl, www.westvoorne.nl , www.hellevoetsluis.nl en naar1gemeenteopvoorne.nl geplaatst en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

Digitaal
U kunt uw zienswijze per e-mail versturen. Uw zienswijze moet voorzien zijn van een handtekening en uw naam en adres. U kunt deze mailen naar de gemeente waar u woont onder vermelding van zienswijze herindelingsontwerp via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schriftelijk
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W; ook deze moet voorzien zijn van een handtekening en uw naam en adres. U adresseert daarbij als volgt:

Indien u woonachtig bent in Brielle:
Gemeente Brielle
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Postbus 101
3230 AC Brielle

Indien u woonachtig bent in Hellevoetsluis:
Gemeente Hellevoetsluis:
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Indien u woonachtig bent in Westvoorne:
Gemeente Westvoorne:
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp
Postbus 550
3235 ZH Rockanje

Vervolg
In maart 2021 komt het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van burgemeester en wethouders en de raden. Na vaststelling door de gemeenteraden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De beoogde datum van de herindeling is 1 januari 2023.

Informatie
Voor meer informatie over het proces rond het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met de projectgroep fusie via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten via het Klant Contact Centrum. U kunt hiervoor bellen naar: 14-0181 en vragen naar de gemeente waar u woont.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/