Daan van Orselen
Menu
Fontgrootte: +

Antwoord op vragen over het Badstrand Rockanje

Toch wel teleurstellende beantwoording van de vragen, waar de intrinsieke motivatie ontbreekt om het badstrand en voorzieningen op een hoogwaardig niveau te krijgen met bijbehorende uitstraling. Nog afgezien dat de bezoekers op de fiets het allemaal zelf mogen uitzoeken.

Portefeuillehouder

H.A. de Graad

Datum beantwoording 8 juni 2020


1. Zijn de parkeermeters voorafgaande het pinksterweekeinde getest op werkzaamheid, waarom zijn de meters nu buiten gebruik?
De parkeerterreinen op de 1e en 2e Slag zijn op zaterdag 23 mei 2020 weer geopend voor publiek. De parkeermeters zijn op dat moment weer in gebruik genomen. In de periode 23 mei tot en met 30 mei zijn er geen storingen gemeld. Er heeft een storing plaatsgevonden op 31 mei bij één parkeerautomaat. Op 2 juni is de storing opgelost. Alle parkeermeters zijn op dit moment werkzaam en in gebruik gesteld.

2. Waarom geeft het bord op P3 de aanwijzing om te betalen, terwijl er op die locatie geen betaalmogelijkheid is noch enige informatie voor de bezoeker ter plekke?
Op zomerse dagen worden bezoekers begeleid naar één van de parkeerterreinen door verkeersregelaars. Op het moment dat beide parkeerterreinen bij het Badstrand vol zijn, wordt P3 in gebruik genomen (locatie Vestalaan). De bezoeker betaalt contant €5,- aan een verkeersregelaar bij de ingang van het terrein. Om de doorstroming te bevorderen, is een bord geplaatst met de aanwijzing dat er contant betaald moet worden en welk bedrag. De bezoeker heeft het parkeergeld dan gereed op het moment dat hij de verkeersregelaar passeert.
Er wordt gekeken naar een duidelijkere informatievoorziening om aan te geven dat alleen onder begeleiding kan worden geparkeerd op P3. Het is niet mogelijk om "los" te parkeren op P3, vandaar dat op dit terrein ook geen parkeerautomaat is voorzien.

3. Waarom is het parkeerterrein P3 niet onderhouden met een graslaag en benodigde verzorging?
Het parkeerterrein P3 is in eigendom van de Catharina Stichting en wordt door middel van een jaarlijks huurcontract gehuurd door de gemeente als overloopterrein. In het huurcontract is opgenomen dat de huurder geen wijzigingen mag aanbrengen aan het terrein. De verhuurder draagt zorg voor het onderhoud van het terrein, namelijk het maaien van het gazon. Overigens zorgt droog gras voor een stabiele ondergrond voor het parkeren.


4. Bent u van mening dat het parkeerterrein P3 eenzelfde parkeertarief gerechtvaardigd is als de andere parkeerplaatsen?
Overloopterrein P3 wordt alleen geopend op het moment dat beide parkeerterreinen volledig bezet zijn, dit is met name het geval op drukke zomerse dagen. Met ingang van 1 januari 2020 is het parkeertarief van P3 verhoogd van €3,- naar €5,- per dag. Dit ligt in lijn met de verhoging van de parkeertarieven op de 1e en de 2e Slag, namelijk een verhoging van €2,- per dag(kaart). Het tarief van P3 is tijdens het gehele parkeerseizoen €5,-. Het tarief van P3 is gelijk aan een dagkaart op de 1e en 2e Slag in het laagseizoen (april, mei, juni en oktober). In het hoogseizoen, wanneer het overloopterrein P3 het meest wordt gebruikt, kost een dagkaart op de 1e en 2e Slag €7,-. In het hoogseizoen is het dus relatief voordeliger om te parkeren op P3, maar dit is geen keus van de bezoeker. De verkeersregelaars begeleiden de bezoekers naar het parkeerterrein waar op dat moment beschikbaarheid is.

5. Waarom voorziet de gemeente in online betaalmogelijkheden en het aanvragen van parkeervergunningen terwijl op locatie geen betaalmogelijkheid bestaat?
Op de parkeerterreinen van de 1e Slag en 2e Slag kan bij de parkeerautomaat betaald worden via: contante betaling, contactloos pinnen. Ook is mobiel parkeren beschikbaar (bijvoorbeeld via provider ParkMobile). De bezoeker kan er daarnaast voor kiezen een parkeervergunning aan te schaffen voor het gehele parkeerseizoen. Er zijn dus op de 1e en 2e Slag zowel betaalmogelijkheden op locatie als via een mobiel parkeerabonnement of een parkeervergunning. Het is niet mogelijk om "los" te parkeren op P3, vandaar dat op dit terrein ook geen parkeerautomaat is voorzien. Mobiel parkeren is hier ook niet mogelijk, er kan alleen contant gepast worden betaald aan verkeersregelaars.

6. Kunt u aangeven of er handhaving van de parkeerverordening, fiscale handhaving ofwel boetes worden uitgeschreven op de parkeerplaatsen behorende bij het badstrand en over welke periode dit van toepassing is?
Er vindt gedurende het betaald parkeerseizoen (1 april – 31 oktober) fiscale handhaving plaats op de parkeerterreinen van de 1e en 2e Slag. Ook vindt er handhaving plaats op P3 voor het "los" parkeren zonder aanwezigheid van verkeersregelaars.

7. Hoeveel parkeerinkomsten worden gemist door het openstellen van de parkeervoorzieningen zonder betaalmogelijkheden?
De parkeerterreinen van de 1e en 2e Slag zijn op 23 mei weer geopend en vanaf dat moment wordt er betaald geparkeerd. Er heeft een storing plaatsgevonden op 31 mei bij één van de parkeerautomaten. De storing is op 2 juni verholpen. Mobiel parkeren was op dat moment mogelijk, waardoor er wel parkeerinkomsten zijn ontvangen op 31 mei en 1 juni. Er is nog geen overzicht beschikbaar van de gemiste parkeerinkomsten door de storing op 31 mei.

8. Wanneer heeft voor het laatst onderhoud op de parkeerplaats plaatsgevonden, hoe heeft u de parkeervoorzieningen beoordeeld op schoon, veilig en heel, welke maatregelen heeft u getroffen om de beoordeling te herstellen?
De parkeerterreinen van de 1e en 2e Slag worden periodiek tijdens het gehele jaar gecontroleerd op schoon, heel en veilig. Groot onderhoud heeft dit voorjaar plaatsgevonden op het overloopterrein van de 1e Slag. Daar werd vorig parkeerseizoen geconstateerd dat er een aantal kuilen waren waardoor men niet veilig kon parkeren. Na het opknappen van het overloopterrein is het kwaliteitsniveau hersteld. Er is op dit moment geen budget beschikbaar voor groot onderhoud aan de 2e Slag. Hiervoor worden de komende tijd de mogelijkheden onderzocht.

9. Hoe ziet u de huidige staat van onderhoud in relatie tot de visie Badstrand: Uitstraling en kwaliteit als kernkwaliteiten van het gebied als onderdeel van de gemeentelijke verantwoordelijkheid?
De parkeerterreinen van de 1e en 2e Slag zijn op dit moment schoon, heel en veilig. Het overloopterrein van de 1e Slag is dit voorjaar grootschalig opgeknapt. Voor de 2e Slag is binnen nu en 2 jaar een groot onderhoud vereist. Hiervoor zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken. Er is momenteel geen budget beschikbaar voor groot onderhoud.

10. Bent u van mening dat de huidige uitstraling voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau?
De huidige uitstraling van het parkeerterrein van de 1e Slag voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau. Voor de 2e Slag is binnen nu en 2 jaar groot onderhoud vereist.

11. Hoe beoordeelt u de toegevoegde waarde van de parkeervoorzieningen in huidige staat als onderdeel van economisch belang en op welke wijze deze vorm van onderhoud bijdraagt aan een economisch perspectief voor de ondernemer, te weten een terugkerende klant?
De parkeerterreinen worden het gehele jaar door goed benut door bezoekers van zowel binnen als buiten de gemeente. Op zomerse dagen worden bezoekers begeleid door verkeersregelaars, die ook als gastheer/gastvrouw optreden en veelgestelde vragen beantwoorden. Daarnaast wordt er gratis openbare wifi aangeboden op de parkeerplaatsen. Op zomerse dagen staan de parkeerterreinen vaak vol. Op dat moment worden de overloopterreinen in gebruik genomen, waarna de gasten begeleid in de woonwijken kunnen parkeren. Op die manier kunnen we zoveel mogelijk gasten ontvangen bij het Badstrand.

12. Bent u van mening dat de parkeervoorzieningen van onderscheidende kwaliteit zijn ten opzichte van de concurrerende omgeving zoals gesteld in de toekomstvisie badstrand, de marktanalyse, de voorgestelde kwaliteitsimpuls en de opmerkingen van de heer Simi?
Het overloopterrein van de 1e Slag is begin dit jaar volledig opgeknapt. Daarbij was het streven om de natuurlijke uitstraling van het terrein, die past bij een natuurgebied, te behouden en te verbeteren. Deze natuurlijke uitstraling is ook een uitgangspunt in de toekomstvisie Badstrand. De parkeerinkomsten zijn de afgelopen jaren licht toegenomen, waaruit we kunnen afleiden dat we concurrerend zijn met andere gebieden. Op zomerse dagen is het soms zo druk dat aan het eind van de ochtend de parkeerterreinen op de 1e en 2e Slag al vol zijn. Hieruit kunnen we afleiden dat het parkeertarief op een zonnige dag geen drempel vormt voor de bezoeker. Het bestaande budget voor het regulier onderhoud van de parkeervoorzieningen is toereikend om de parkeerterreinen schoon, heel en veilig te houden. Periodiek wordt groot onderhoud uitgevoerd. Momenteel zijn de parkeervoorzieningen schoon, heel en veilig.

13. Vanuit de corona opgaaf en richtlijnen is geen enkele voorziening aangetroffen om verantwoord te kunnen betalen. Deze maatregelen en eisen zijn reeds geruime tijd bekend, waarom is hier niet in voorzien, wat en wanneer gaat de gemeente hier in voorzien?
Er zijn desinfectiepompjes beschikbaar gesteld bij iedere parkeerautomaat. Daarnaast wordt een deel van de verantwoordelijkheid neergelegd bij de bezoeker. De 1,5 meter maatregel geldt overal en wordt door bezoekers zelf nageleefd. Er is nauw contact met de toezichthouders. Momenteel worden de mogelijkheden tot extra coronamaatregelen bij de parkeerautomaten onderzocht.

14. Vanuit de corona opgaaf en richtlijnen is geen voorziening getroffen voor geparkeerde fietsers; waarom heeft de gemeente hierin niet voorzien, wat en wanneer gaat de gemeente hier in voorzien?
De fietsen worden door de dag heen geparkeerd en weer opgehaald. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om zorgvuldig afstand te bewaren bij het plaatsen en ophalen van de fiets, zoals dit ook op andere plaatsen (bij winkels, horeca etc.) het geval is.


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/