Fontgrootte: +

Analyse verkeersveiligheid

Stock_238128297

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

Opnieuw ondersteuning beschikbaar bij opstellen risicoanalyse


1- Is de wethouder bekend met onderstaand initiatief ?

2- Ziet de wethouder mogelijkheden om een dergelijke analyse uit te laten voeren voor Westvoorne, enerzijds om inzicht te verkrijgen over de huidige situatie , anderzijds is deze risicoanalyse randvoorwaardelijk om aanspraak te kunnen maken voor cofinanciering investeringsimpuls verkeersveiligheid

3- Kan de wethouder aangegeven of een samenwerking mogelijk is met het Waterschap, daarmee de voor zowel voor de kernen als het buitengebied een analyse uit te laten voeren en (gezamenlijk) aanspraak te maken op een mogelijke co financiering?Het ministerie van IenW stelt opnieuw een expertteam beschikbaar dat met name kleine gemeenten gaat helpen bij het opstellen van een risicoanalyse. Dien een aanvraag in via formulier onderaan de pagina.

In het SPV 2030 is afgesproken dat elke wegbeheerder een analyse maakt van de grootste verkeersveiligheidsrisico's in het eigen beheergebied. Uit een inventarisatie door de VNG in 2021 is gebleken dat 31% van de gemeenten nog geen risicoanalyse heeft. De Monitor Startakkoord van het Kennisnetwerk SPV bevestigt dit beeld. Het gaat hierbij vooral om kleine gemeenten. De risicoanalyse is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor cofinanciering uit de tweede tranche Investeringsimpuls verkeersveiligheid.

Het ministerie van IenW stelde tussen oktober 2019 en juni 2021 ook al eens een expertteam in om gemeenten te helpen bij het maken van een risicoanalyse. Toen ging het om team van Antea Group en Royal HaskoningDHV, nu om een team van Antea Group en ARUP.

Lightversie risicoanalyse
De ondersteuning bestaat uit maximaal twee dagdelen. Van de gemeente wordt ook minimaal twee dagdelen inzet verlangd. Het expertteam kan bijvoorbeeld een lightversie van de risicoanalyse leveren en samen met de gemeente de verkeersveiligheidsrisico's prioriteren. Ook kan het team ondersteunen bij het opstellen van een vormtoets van (een deel van) het wegennet. Daarbij worden de wegen op hoofdlijnen getoetst aan inrichtingskenmerken van Duurzaam Veilig.


https://www.kennisnetwerkspv.nl/Nieuws/2022/Ondersteuning-bij-opstellen-risicoanalyse?utm_campaign=abonnees&utm_content=nieuwsbrief&utm_source=20220622-NB-KN-SPV&utm_medium=email

Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.