Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Amendement Visie dorpskernen Westvoorne

Is van mening dat: de voorgestelde looptijd van twee jaar om tot een besluit over de toekomstvisies van de dorpskernen in Westvoorne te komen om de volgende twee redenen te lang is... 

 Amendement Visies Dorpskernen Westvoorne


De gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 18 december 2019, sprekend over agendapunt 12 Startnotities Visies kernen Westvoorne,

is van mening dat:

- de voorgestelde looptijd van twee jaar om tot een besluit over de toekomstvisies van de dorpskernen in Westvoorne te komen om de volgende twee redenen te lang is:
1. de interesse van burgers om mee te blijven doen mogelijk erg onder druk gezet wordt,
2. de visies gereed dienen te zijn voordat, in het kader van een mogelijke gemeentelijke herindeling, de gesprekken over het kernenbeleid in de nieuw te vormen gemeente gevoerd gaan worden;
- met het reeds voorhanden zijnde, recent ontwikkelde beleid, zoals genoemd onder de Randvoorwaarden op pagina 2, een looptijd van één jaar voldoende geacht mag worden;

- de toekomst van onze dorpskernen een zaak is die al onze burgers direct aangaat;
- er derhalve, gesteld dient te worden, dat burgerparticipatie een noodzakelijke voorwaarden is om een gedragen besluit over de visies van onze woonkernen te kunnen nemen;
- bij het ontwikkelen en het vaststellen daarvan, zoveel mogelijk bewoners betrokken moeten worden;
- voorafgaand aan het organiseren van discussieavonden via een enquête onze inwoners benaderd dienen te worden, zodat zij in staat gesteld worden, op z'n mist eenmalig, hun toekomstideeën over de woonkernen kenbaar te maken,

Besluit:

De Globale planning op pagina 3 en 4 en de paragraaf Participatie op pagina 4 conform dit amendement aan te passen

en gaat over tot de orde van de dag.Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/