Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Amendement Recreatieschap ~ Oostvoornse meer

In de programmabegroting zijn echter geen maatregelen voor de waterkwaliteit van het Oostvoornse Meer opgenomen. Deze kwaliteit is van grote betekenis voor de recreatieve kwaliteit in en rondom het Oostvoornse Meer en zij is daarom van groot belang voor het welslagen van de beoogde kwaliteitsimpuls.

Omdat daarnaast de kwaliteitsbeleving van de recreant van evident ondernemersbelang is en daarmee een eerste voorwaarde voor een gunstige opbrengstoptimalisatie, verzoeken wij u, in het kader van het project 'kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer', nadrukkelijk aandacht te besteden aan de waterkwaliteit van het Oostvoornse meer en daarvoor ook de benodigde middelen op te nemen.
Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/