Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Amendement Drenkeling; Wonen in het park

Partij Westvoorne vraagt om aanpassing van de maximale bouwhoogte op landgoed Drenkeling. De gemeenteraad heeft bij ruime meerderheid bepaalt niet in te stemmen met dit verzoek.

Enter your text here ...

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 20 januari 2021,
Overwegende dat:

- de reeds door de raad van Westvoorne vastgestelde Stedenbouwkundige visie Landgoed Drenkeling en het Stedenbouwkundig programma van eisen vormen de opmaat voor uiteindelijke verkavelings- en bestemmingsplannen;
- in de visie landgoed Drenkeling is het volgende bepaald: "De visie gaat uit van een landgoedconcept met veel ruimte voor groen en water",
- op 10 oktober 2017 heeft de raad van Westvoorne het bestemmingsplan Drenkeling vastgesteld waarbij de goothoogte voor het woongebied is bepaald op 4 m, de bouwhoogte op 10 m, alsook de goothoogte voor wonen is bepaald op 6 m, de bouwhoogte op 11 m:
- in de intentie overeenkomst Drenkeling fase 2 staat in bijlage 4 bij punt 3 van het programma dat de maximale bouwhoogte voor meergezinswoningen bestaat uit 4 woonlagen,

Is van mening dat:
- één woonlaag beslaat normaliter ca. 3,5 m, bij vier woonlagen kan de goothoogte uitkomen op vier maal 3,5 m, ofwel 14 m, indien niet wordt voorzien in een plat dak maar van een zadeldak kan de bouwhoogte ca. 3 m hoger worden en uitkomen op ca.17 m;
- gezien de eerder door de raad van Westvoorne vastgestelde eisen aan het landgoed Drenkeling er een flatachting bouwwerk van 14 tot 17 m hoog daar niet in past,

Besluit:
het raadbesluit 2021 nr. 5152-2020 te wijzigen in:
- als bedenking kenbaar te maken dat de intentie overeenkomst voor de ontwikkeling van Drenkeling fase 2 bij punt 3 (programma) van bijlage 4 dient te worden aangepast in: dat de maximale bouwhoogte voor meergezinswoningen bestaat uit 3 woonlagen,

en gaat over tot de orde van de dag.
Partij Westvoorne, Jeroen Noordermeer


Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/