Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Amendement: Aanpassing afschrijvingen Gemeentelijk Woonbedrijf

De bestuur rapportage 2020, de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de gemeente als ook van het GWB als volgt aan te passen...

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, sprekend over agendapunt 5 begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 inclusief de zeer summiere bestuur rapportage 2020, constaterende dat:


• Woningen van het GWB standaard op annuïtaire basis afgeschreven worden in 40 jaar;
• De feitelijke levensduur van de woningen veel langer is dan 40 jaar;
• De BBV conform artikel 64 lid 2 ruimte biedt om afschrijvingen op reële levensduur te baseren;
• Het versnelt afschrijven effect heeft op de exploitatiekosten van het GWB en de exploitatiebegroting van de gemeente;


Is van mening dat:
afschrijven op reële basis belangrijk is voor de spreiding van kosten gedurende de levensduur van een woning


Besluit
De bestuur rapportage 2020, de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de gemeente als ook van het GWB als volgt aan te passen:
1. De afschrijvingen van de woningen van het GWB te baseren op de nog te verwachten reële levensduur door vanaf 2020 iedere vier jaar de nog te verwachte reële levensduur te bepalen en de resterende afschrijvingen hierop te baseren.Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/