Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Amendement: aanpassing Nul-op-de-Meter Gemeentelijk Woonbedrijf

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, sprekend over agendapunt 5 begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 inclusief de zeer summiere bestuur rapportage 2020, ...

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, sprekend over agendapunt 5 begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 inclusief de zeer summiere bestuur rapportage 2020,


Constaterende dat:
• Verduurzaming van de woningportefeuille van ons GWB belangrijk is;
• De verduurzaming naar NOM woningen op de Gijzenhoekweg in 2017 buitensporig budget overschrijdend is gebleken;


Is van mening dat:
Het bespreken van alternatieven zeer wenselijk en noodzakelijk is en verzoekt het College met hier toe het initiatief te nemen


Besluit
De bestuur rapportage 2020, de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de gemeente als ook van het GWB als volgt aan te passen:
1. De investering in complex 107 en 109 netto ad EUR 3.102.870 in de het NOM ready renovatie te verwijderen uit het investeringsprogramma.
2. De investering in de Routekaart verduurzaming NOM ready Schoutweg ad EUR 500.000 te verwijderen uit het investeringsprogramma.Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/