Daan van Orselen
Menu
Post Image
Fontgrootte: +

Afspraken met de wethouder zijn flexibel !

De raad heeft op 28 april 2021 het college opdracht gegeven om de accommodatie van Voetbal Vereniging Rockanje over te dragen aan de vereniging en heeft een maximaal krediet ter beschikking gesteld van € 1.605.285,00 voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het voetbalcomplex aan de Drenkeling.

Wethouder de Graad heeft aangegeven dat de voetbalvereniging eventueel verplaatst kan worden en vraagt wederom uitstel, ditmaal tot 1 juni 2021, om te onderzoeken of een verplaatsing mogelijk is.


Partij Westvoorne heeft in de gemeenteraad van 2 juni, door middel van een motie, vastgesteld dat de gevraagde extra tijd tot 1 juni is verstreken en er vanaf 2 juni sprake is van een vaststaand feit: VV Rockanje blijft aan de Drenkeling, de accommodatie kan worden overgedragen aan de vereniging en volledige renovatie ondergaan.

Wethouder de Graad geeft aan dat er toch extra tijd nodig is en vraagt ditmaal uitstel tot en met september 2021. De raad ondersteunt de wethouder en wijst de motie van Partij Westvoorne af.

De werkwijze van deze wethouder door telkens uit te stellen en de raad niet serieus nemen door aangenomen moties te negeren ontstaat het beeld dat visie en strategie ontbreekt. En dat heeft serieuze consequenties.

Enerzijds zijn afspraken van deze wethouder flexibel anderzijds betekent het telkens uitstellen van een mogelijke verhuizing van VV Rockanje een groot financieel risico. Bij een verhuizing worden niet alleen de accommodaties volledig afgeschreven maar ook de sportvelden en bijbehorende voorzieningen. Het gereserveerde krediet van 1,6 miljoen is veruit ontoereikend om een complet nieuw voetbalcomplex te realiseren. En daar wringt de schoen.

Het is nog maar de vraag of de gemeenteraad nog 1 miljoen of misschien zelfs 2 miljoen extra wil bijleggen op de bestaande 1,6 miljoen. De vraag is zelfs of de gemeente Westvoorne dit kan betalen. Daarna is er nog instemming nodig van de gemeente Brielle en Hellevoetsluis om dit extra geld uit te mogen geven in verband met de fusie.

Als laatste heeft de provincie het eindwoord. Die bepaalt of de gezamenlijke begroting van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne dergelijke hoge uitgaven wil toestaan.

Door continu besluiten uit te stellen of door te schuiven bestaat de mogelijkheid dat VV Rockanje het nakijken heeft. Geen verhuizing, geen renovatie. Tenzij de provincie ingrijpt en het besluit doorschuift naar de nieuwe gemeenteraad op Voorne aan Zee. Dan begint het hele proces overnieuw.

Door afspraken niet na te komen, te spelen met inwoners en verenigingen en kostbare of risicovolle besluiten te nemen zou je kunnen beargumenteren dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Zoeken maar

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://vanorselen.nl/